Nepali Jocks – हासौ हसौऊ

Nepali Jocks - हासौ हसौऊ

 

Nepali Jocks – हासौ हसौऊ

Nepali Jocks - हासौ हसौऊ
Nepali Jocks – हासौ हसौऊ

Nepali Jocks – हासौ हसौऊ   –  लोवी कपडा को पसले ले मस्त निन्द्रा मा सपना देखेछ
ग्राहक – साउजी यो वेस्ट को दम कति हो?
पसले – ९५० हो लिने भए ९०० सम्म औछ.
ग्राहक – महँगो भयो साउदी ५५० मा दिने भए लिन्छु
पसले – कहाँ तेती सस्तो हुन्छा ल भनि हाल्नु भयो ८०० मा लानु
ग्राहक – दिन सक्दिन ५५० दिने हो लास्ट
पसले – हुदैन तेती मा त
चर्का चर्की मा पसले निन्द्रा बाट बिउझियेछ
हैत ५५० भए नि लिनु पर्यो भन्दै पसले आँखा बन्द गरेर भनछ
ल हुन्छ लैजानुस हाम्रो लागि ग्राहक नै भगवान समान हो.
ल तपाई कै जित भयो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *